Türk Ceza Hukukunda Maddi ve Manevi Cebir Pdf İndir

Bu çalışmada, Türk Ceza Kanununun, “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler” başlığı altında bulunan, maddi ve manevi cebri düzenleyen 28. maddesi incelenmiştir. 765 sayılı Türk Ceza Kanununda, zorlama halleri zaruret hali içerisinde değerlendiriliyordu. Çünkü bu kanunda maddi ve manevi cebir için ayrı bir madde yoktu. Ama Yeni Türk Ceza Kanunu ile birlikte şiddet ve tehdit suretiyle zorlama, 28. maddeyle hükme bağlanmış ve bağımsız bir yapı kazanmıştır. Bu sebeple çalışmada; 28. maddenin içerdiği kavramlar, etkisi, hukuki niteliği ve Türk Ceza Kanunundaki kendine has yeri suç genel teorisinin ışığında yeniden ele alınıp değerlendirilmiştir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

-Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenlerle İlgili Temel Bilgiler
-Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Bir Neden Olarak Maddi ve Manevi Cebir
-Maddi ve Manevi Cebrin, Taraflarının Sorumlukları ve Ceza Muhakemesi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi, Diğer Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenlerle İlişkisi