Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk Pdf İndir

Devletin topladığı veya kendiliğinden sahip olduğu bilgiler arasında en çok tartışılan ve kapsamı belirsiz olan alan devletin gizli bilgileri yani, devlet sırları denilen alandır. Türkiye’de, henüz devlet sırlarını kimlerin belirleyeceğini, bunlarla ilgili karar vermeye yetkili makamları ve bilgilerin saklama süresini düzenleyen özel bir kanun mevcut değildir. Devlet, kendi sırlarını korumak için bazı yöntemlere başvurduğu gibi diğer devletlerin sırlarını ele geçirmek için de bir takım yöntemler kullanır. Gizli veya sır olana ulaşmanın en eski yolu casusluktur. Casusluk, insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen belki de konunun ruhunda bulunan gizeminden dolayı bir yandan ilgi çekici olmuş bir yandan da bu çekiciliğini korumasını yine gizeminde bulmuştur. Casusluğun önemi tarihin başlarından beri kabul edilmekle birlikte günümüzde teknolojinin gelişmesiyle ayrı bir boyut kazanmıştır.
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk isimli kitapla; en ağır ceza yaptırımları ile korunan devlet sırlarına ve casusluğa ilişkin suçlarla ilgili kavramlar açıklanmış, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarının tarihsel gelişimi incelenmiş, Türk Ceza Kanunu’ndaki devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları, yargı kararları ile birlikte unsurları analiz edilmiş, uygulamada ortaya çıkan sorunlara değinilerek, konuyla ilgili düzenlemelerdeki eksiklik ve hatalar ile bunların düzeltilmesine yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
-Devlet Sırlarına ve Casusluğa İlişkin Temel Bilgiler
-Türk Ceza Kanununda Devlet Sırlarına Karşı Suçlar
-Türk Ceza Kanununda Casusluk Suçları