Dinlerarası Diyalog ve Başkalaştırılan İslam Pdf İndir

0

Ülkemizde son dönemlerde tartışılan konular arasında “Dinlerarası Diyalog” önemli bir yer tutmaya başladı.
Konunun tarafları bellidir. Kimileri söz konusu diyaloğun gerekliliğini, kimileri ise lüzumsuzluğunu savunuyor.
Kuşkusuz bu konuda zihinleri kurcalayan çeşitli sorular var: Kurgulanan bu olayın arka planı nedir? Bununla ne elde edilmek isteniyor? Uluslar ve kıtalar arası yeni bir evrensel din mi inşa ediliyor? İslam kendi kitabını mutlak hakikatin kaynağı olarak sunmuyor mu? Sunuyorsa İncil ve Tevrat’la Kur’an’ı eşdeğer tutmak nasıl mümkün? Diyalog islam’ın kendini inkar manasına gelir mi? Ülkemizde diyalog yanlılarının bilgisel yeterlilikleri ve özel hesapları var mıdır? V.b…
Elinizdeki çalışmada Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar, bir felsefeci dikkati ile bu konuları sorguluyor ve alınması gereken doğru tutumu temellendirmeye çalışıyor.

Leave A Reply

Your email address will not be published.