Demokratik Konfederalizm Anaçlığın Toplumsallıktaki Rolü ve Önemi Pdf İndir

0

Demokratik konfederalizmin esası burada merkeziyetçilikten ziyade, devlet ve demokrasının ana kaynağı olan ademi merkeziyetçiliktir. Yani, günümüz koşullarında yerelciliğin güçlenmesi, komünal bir tarzda en alttan en üste doğru bir kararlaşma koordinasyonudur.

“Demokratik konferdelizm bir rol ve iş koordinasyonudur.” Yönetilmeyi reddetmek, insan olmanın temel öz bilincidir. İnsanın insanı yönetmesi yerine, yaşamın idamesi için işleri yürütmesi daha insani ve makuldür.

Demokratik Konfederalizm, inançsızlık değildir. İnanç ise sınıflı uygarlığın kalıplarına sığmayacak kutsallıktadır. Devletli kuralların zincirine bağlanamaz.

Leave A Reply

Your email address will not be published.